Felelősségvállalás – a felelős vállalatok legjobb gyakorlatai

Sokan úgy gondolják, hogy a vállalatokat csak a profit érdekli. De ez nem mindig igaz! Sok olyan felelős vállalat is van, amely a társadalmi és környezeti fenntarthatóságért dolgozik. A felelős termékek és szolgáltatások iránti kereslet folyamatosan növekszik. Egyre többen szeretnék tudni, hogy honnan származnak a termékek, és milyen körülmények között állítják elő őket.

Miért fontos a felelősségtudat?

Azok a vállalatok, amelyek gondoskodnak társadalmi és környezeti felelősségükről, nemcsak jó úton járnak, hanem jót is tesznek a társadalomért. Mert a felelősségteljes magatartás nemcsak a vállalat imázsának tesz jót, hanem az éghajlatváltozás negatív következményeinek ellensúlyozásához is hozzájárulhat.

De mi is pontosan a felelős cselekvés? A vállalatok számára a felelősségteljes cselekvés azt jelenti, hogy gondoskodnak mind az alkalmazottakról, mind a környezetről. A fő cél az, hogy minimalizálják saját tevékenységük társadalmi hatását, és ezzel egyidejűleg javítsák az emberek életkörülményeit.

Egy vállalat vállalhatja társadalmi felelősségét például azzal, hogy munkahelyeket teremt a hátrányos helyzetű régiókban. Az oktatás és képzés előmozdítása és a munkavállalók számára jó munkakörülmények biztosítása szintén része ennek. Emellett a vállalatok is tehetnek valamit a környezetért olyan projektek révén, mint például napelemek építése vagy kerékpártárolók felállítása az alkalmazottak számára.

A felelősségteljes cselekvésnek tehát társadalmi és ökológiai vonatkozásai is vannak. A vállalatoknak pedig érdemes befektetni ezen a területen: A felelős vállalatoknak ugyanis nemcsak a megítélésük javul, hanem adókedvezményeket is élvezhetnek.

Példák a felelős üzleti gyakorlatra

Felelősségvállalás – a felelős vállalatok legjobb gyakorlatai

Egy egyre összetettebb világban fontos, hogy a vállalatok eleget tegyenek felelősségüknek. Csak így tudnak hosszú távon hozzáadott értéket nyújtani ügyfeleiknek és alkalmazottaiknak, valamint a társadalmaknak, amelyekben működnek.

De mi is pontosan a felelős vállalat? Utánajártunk ennek a kérdésnek, és összeállítottuk a felelős vállalatok legjobb gyakorlatait.

Felelős vállalat…

… környezettudatos:

Megújuló energiákra támaszkodik, és így hozzájárul az éghajlatvédelemhez. Ahol csak lehetséges, csökkenti a CO2-kibocsátást, és energiahatékony termékekre és folyamatokra támaszkodik. Emellett elkötelezett az erdők megmentése mellett, és környezetvédelmi szervezetekkel együttműködve dolgozik a biológiai sokféleség megőrzésén.

… szociálisan elkötelezett:

Támogatja a szociális projekteket azokban a közösségekben, ahol működik, és elősegíti a fogyatékkal élők vagy a migránsok integrációját. A tisztességes munkakörülményekre és bérekre, valamint a munka és a magánélet egyensúlyára összpontosít. Emellett rendszeresen kínál továbbképzési lehetőségeket alkalmazottai számára.

… átlátszó:

Rendszeres környezetvédelmi és társadalmi ellenőrzéseket végez, és ezen ellenőrzések eredményeit a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

Milyen következményei vannak a felelőtlen magatartásnak?

Azok számára, akik nem tudják, a felelőtlenség komoly probléma a társadalmunkban. A felelőtlen cselekvés következményei sokrétűek, és a kisebb bosszúságoktól a katasztrófákig terjedhetnek.

Néhány példa a felelőtlen cselekvés következményeire:

  • Környezetszennyezés
  • Munkanélküliség
  • Bűnözés
  • Betegség
  • Szegénység

Mindezek a következmények negatív hatással vannak mindennapi életünkre. Ha tehát nagyobb felelősséget vállalunk, csökkenthetjük vagy akár meg is szüntethetjük ezeket a negatív következményeket. De mit is jelent ez pontosan?

A felelősségvállalás lényegében azt jelenti, hogy felelősek vagyunk tetteinkért és azok következményeiért. Ez azt jelenti, hogy tudatában kell lennünk annak, hogy mit teszünk, és milyen hatásai lehetnek a tetteinknek. Továbbá fel kell készülnünk arra is, hogy viseljük tetteink következményeit.

Ha több ember vállalná a felelősséget, talán képesek lennénk megoldani társadalmunk néhány legnagyobb problémáját. A környezetszennyezés, a munkanélküliség, a bűnözés és a szegénység mind olyan problémák, amelyeket felelőtlen cselekedetek okoznak. Tehát ha nagyobb felelősséget vállalunk, talán meg tudjuk oldani ezeket a problémákat.

Mit tehetnek a vállalatok, hogy felelősségteljesebbek legyenek?

Van néhány dolog, amit a vállalatok tehetnek azért, hogy felelősségteljesebbek legyenek. Mindenekelőtt oktatniuk és tájékoztatniuk kell az alkalmazottaikat. Az alkalmazottaknak tudniuk kell, hogy a vállalat mit tesz és mit akar elérni. Azt is tudniuk kell, hogyan járulhatnak hozzá. Emellett a vállalatoknak törekedniük kell a környezet védelmére és a fenntarthatóságra. Ez azt jelenti, hogy takarékoskodnak az erőforrásokkal és újrahasznosítják a hulladékot.

Tegyél jót és beszélj róla

Nem elég csak jót tenni – a felelős vállalatok tudják, hogy erről beszélniük is kell. Mert amikor a közvélemény megítélése a vállalatokról alakul ki, gyakran nem elég, ha egyszerűen csak jó munkát végeznek. Beszélni is kell róla.

A felelősségteljes vállalatok tudják, hogy kommunikációjuknak nemcsak az ügyfeleiknek, hanem a társadalom egészének is szólnia kell. Tudják, hogy felelősséggel tartoznak a munkájukról és elkötelezettségükről való tájékoztatásért, valamint a társadalmi és környezeti kérdésekkel kapcsolatos figyelemfelkeltésért.

Ezért a felelős vállalatok sok időt és energiát fektetnek társadalmi és környezeti teljesítményük kommunikálásába. Minden csatornát felhasználnak – a sajtókapcsolatoktól a közösségi médián át a rendezvényekig -, hogy eljuttassák üzeneteiket a nyilvánossághoz.

A kommunikáció azonban nem csak a megfelelő csatornák kérdése, hanem a hitelességé is. A felelős vállalatok tudják, hogy csak akkor tudják meggyőzni a közönségüket, ha őszinték és átláthatóak. Nyíltan beszélnek sikereikről és kudarcaikról, és hagyják, hogy közönségük is részesüljön a munkájukból.

A felelősségteljes vállalatok legjobb gyakorlatai azt mutatják, hogy a kommunikáció a jó vállalatirányítás alapvető része. Világossá teszik, hogy a vállalatok számára egyre fontosabb, hogy mind belsőleg, mind külsőleg felelősségteljesen cselekedjenek – és erről nyíltan beszéljenek.

Következtetés

A felelősségvállalás minden sikeres vállalkozás alapvető része. A legjobb vállalatok azok, amelyek eleget tesznek az alkalmazottaikkal, ügyfeleikkel és a társadalommal szembeni felelősségüknek. Elkötelezettek az etikus magatartás mellett, és mindent megtesznek a környezet védelme érdekében. Felelősségteljes magatartásukkal jelentősen hozzájárulnak mindannyiunk jólétéhez.

A felelősségvállalás minden vállalat számára fontos téma. Mert csak az lehet hosszú távon sikeres, aki vállalja a felelősségét. De mi is pontosan a felelős vállalat? Először is, a felelős vállalat egy etikusan cselekvő szervezet. Ez azt jelenti, hogy mindig az alapjául szolgáló erkölcsi elvek és értékek szerint cselekszik. Őszinte az ügyfeleivel és üzleti partnereivel szemben, és elkötelezett a tisztességes verseny mellett.

A felelős vállalat másik lényeges jellemzője a társadalmi elkötelezettség. Jelentősen hozzájárul a társadalom életkörülményeinek javításához, és aktívan tesz valamit a társadalmi egyenlőtlenségek ellen. Emellett elkötelezett a környezetvédelem mellett, és így hozzájárul természeti erőforrásaink megőrzéséhez. Mindezek a szempontok azt mutatják, hogy a felelős cselekvés nem luxus a vállalatok számára, hanem a hosszú távú siker elengedhetetlen feltétele. Mert csak az lehet sikeres a jövőben is, aki komolyan veszi a felelősségét.